Detail projektu

Voda-portal.sk (web portál)

mac-book
Predmetom projektu bolo vytvorenie web portálu umiestneného na lokalite voda-portal.sk.

Vytvorili sme portál pre spoločnosť PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o., ktorý sa zameriava na poskytovanie originálneho spravodajstva a informačného servisu pre cieľové skupiny. Primárnou cieľovou skupinou sú zákazníci, ktorí pôsobia v oblasti priemyselnej ekológie - teda dodávatelia a odberatelia tovarov a služieb vo vodnom hospodárstve. Denník Voda-portal.sk je čítaný najmä dodávateľmi a odberateľmi služieb vo vodnom hospodárstve (priemyselné podniky, samosprávy), dodávateľmi tovarov a služieb pre vodné hospodárstvo, investormi a vládou.