Detail projektu

Statistical Quality Control (web aplikácia)

mac-book
Predmetom projektu bolo vytvorenie web aplikácie Statistical Quality Control (SQC) pre zabezpečenie monitorovania a udržiavania kvality výrobkov.

Pracovníci zodpovední za kvalitu môžu vytvárať dynamické formuláre (procesné karty) a k nim priraďovať kontrolné úlohy pre zber atribútov jednotlivých výrobkov. Kontrola môže byť napríklad vykonaná na prichádzajúce suroviny, aby sa zákazník vedel rozhodnúť, či si ich ponechá alebo ich vráti dodávateľovi, ak úroveň kvality nie je na úrovni dohodnutých parametrov. Zároveň je možné realizovať aj tzv. "final testing" hotového tovaru pred rozhodnutím, či sa môže zásielka expedovať zákazníkovi alebo nie. Aplikácia bola nasadená v závodoch Liverpool, Dee Why a Auckland.