Detail projektu

Odpady-portal.sk (web portál)

mac-book
Predmetom projektu bolo vytvorenie web portálu umiestneného na lokalite odpady-portal.sk.

Vytvorili sme portál pre spoločnosť PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o., ktorý sa zameriava na poskytovanie originálneho spravodajstva a informačného servisu pre cieľové skupiny. Primárnou cieľovou skupinou sú všetci tí, ktorí pôsobia v oblasti priemyselnej ekológie - teda dodávatelia a odberatelia tovarov a služieb v odpadovom hospodárstve. Čitateľmi Odpady-portal.sk sú pôvodcovia odpadov (priemyselné a obchodné podniky, samosprávy), dodávatelia tovarov a služieb pre odpadové hospodárstvo, samosprávy, investori a vláda. Aktuálne ide o najväčší portál o odpadovom hospodárstve na Slovensku.